HOME AGENDA MEEDOEN EDUCATIE IN DE WIJK LAAKTHEATER THUIS
VERHUUR OVER LAAKTHEATER CONTACT

Penningmeester Bestuur

LAAKTHEATER (Den Haag) zoekt

Penningmeester voor ons bestuur

Laaktheater is het theater van stadsdeel Laak in Den Haag. Samen programmeren, community art en cultuureducatie/participatie zijn de belangrijke pijlers binnen ons beleid. Daarvoor werken wij nauw samen met bewoners, organisaties en makers die hart hebben voor (de) community.

Het bestuur

Het bestuur van Laaktheater draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en heeft een toezichthoudende, klankbord- en inspiratorfunctie. De dagelijkse uitvoering ligt bij de directeur. Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden en komt gemiddeld 6 à 8 keer per jaar bij elkaar. Bestuursleden nemen in principe voor 4 jaar zitting, met mogelijke herbenoeming voor 4 jaar. Het bestuur onderschrijft de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit.

Het bestuur (op afstand) fungeert als werkgever van de directeur en staat deze met advies terzijde, keurt de jaarstukken goed (jaarverslag en jaarrekening, (meerjaren)beleidsplan inclusief begroting), denkt mee over het beleid en de voortgang van het theater en vertegenwoordigt in samenspraak met de directeur het theater in de richting van diverse stakeholders.

We zoeken

Voor het bestuur van Laaktheater zoeken we een penningmeester met:

 • Expertise op het gebied van financieel beheer en controle halfjaar- & jaarcijfers;
 • Kennis op het vlak van fiscale wetgeving, risicomanagement en compliance;
 • Kennis van bedrijfsvoering;
 • Een onafhankelijke, kritische houding en strategisch denkvermogen;
 • Affiniteit met het werkterrein van Laaktheater;
 • Functionele onafhankelijkheid/geen direct belanghebbende van Laaktheater;
 • Bestuurlijke ervaring gewenst;
 • Een goede balans tussen inhoudelijke betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

Kandidaten die bovendien beschikken over een of meer van de volgende kwaliteiten worden nadrukkelijk gevraagd te reageren:

 • Wonend in, kennis van Stadsdeel Laak;
 • Interesse in, kennis van lokaal en/of landelijk cultuursubsidiebeleid;
 • Een ondernemersnetwerk buiten de cultuursector;
 • Een cultureel divers(e) achtergrond en /of netwerk.

Bij de keuze van het nieuwe bestuurslid wordt rekening gehouden met de diversiteit binnen het bestuur, bijvoorbeeld qua leeftijd, culturele achtergrond en man-vrouwverhouding.


De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Eventuele onkosten, gemaakt in de uitoefening van de functie, kunnen worden vergoed. Voorstellingen in Laaktheater zijn vrij te bezoeken.

Sluitdatum

Kandidaten kunnen tot en met zondag 14 juli reageren door het sturen van een motivatie en C.V. naar directie@laaktheater.nl

Extra informatie

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter, Rabiaâ Benlahbib, via het secretariaat van Laaktheater: directie@laaktheater.nl, 070-3933348. Meer informatie over Laaktheater is te vinden op onze website www.laaktheater.nl

Doorgeef theaterkaartje

Doorgeef Theaterkaartjes

Schenk een kaartje aan een gezin met een laag inkomen. Want cultuur is voor iedereen. Hoe het werkt?Lees hier verder

Laaktheater © website door de ontwerpvloot en Zite Media