SAMEN PROGRAMMEREN SAMEN GROEIEN SAMEN PRODUCEREN VACATURES
HOME AGENDA VERHUUR OVER LAAKTHEATER CONTACT LAAKTHEATER ONDERWEG LAAKTHEATER THUIS CORONATOEGANGSBEWIJS

Secretaris en Algemeen lid Bestuur

Laaktheater zoekt twee nieuwe bestuursleden

·      Algemeen lid

·      Secretaris

Laaktheater is het theater van stadsdeel Laak. In ons theater geloven we dat kunst en cultuur van ons allemaal is. Dat betekent dat wijkbewoners samen met ons bepalen wat er bij ons te zien is, dat bewoners zelf hun talent mogen laten zien en op alle fronten bij ons mogen meedoen. Daarvoor werken wij nauw samen met bewoners, organisaties en makers die hart hebben voor (de) community.

Het bestuur
Het bestuur van Laaktheater draagt verantwoording voor het reilen en zeilen van Laaktheater. Zij zijn verantwoordelijk voor toezicht op het management, adviseert en zorgt voor de nodige inspiratie. De dagelijkse uitvoering ligt bij de directeur. Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden en komt gemiddeld 8 keer per jaar bij elkaar. Bestuurslid word je in principe voor 4 jaar, met mogelijke herbenoeming voor 4 jaar. Het bestuur onderschrijft de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit (de afspraken over o.a. gelijkheid en eerlijke beloning).

Het bestuur (op afstand) fungeert als werkgever en adviseur van de directeur, keurt de jaarstukken goed (jaarverslag en jaarrekening, (meerjaren)beleidsplan inclusief begroting), denkt mee over het beleid en de voortgang van het theater en vertegenwoordigt in samenspraak met de directeur het theater in de richting van verschillende samenwerkingspartijen en organisaties.

We zoeken
Laaktheater zoekt twee bestuursleden (algemeen lid en secretaris) die (enige) bestuurlijke ervaring en affiniteit met het werkterrein van Laaktheater hebben. Je bent betrokken, maar kan ook het dagelijks management uit handen geven.

Overige functie-eisen:

-       Je bent onafhankelijk, hebt een kritische houding en kan strategisch denken;

-       Je bent geen direct belanghebbende van Laaktheater;

Voor de functie van secretaris zoeken wij, naast het voorgaande, specifiek naar een kandidaat die:

-       Het leuk vindt om secretariële taken op zich te nemen (o.a. verslagen maken en de bestuursagenda maken en bewaken);

-       Voldoende beschikbare tijd (ca. 2 dagdelen per maand);


Kandidaten die bovendien beschikken over één of meer van de volgende kwaliteiten wordt nadrukkelijk gevraagd te reageren:

-       Wonend in Laak;

-       Ondernemer in Laak;

-       Interesse hebben in/ kennis hebben van de lokale politiek;

-       Een cultureel diverse achtergrond en/ of netwerk.

Bij de keuze van nieuwe bestuursleden wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de diversiteit binnen het bestuur, bijvoorbeeld qua leeftijd, culturele achtergrond en man-vrouwverhouding.

De bestuursleden krijgen geen beloning voor de werkzaamheden. Eventuele onkosten, gemaakt in de uitoefening van de functie, kunnen worden vergoed. Voorstellingen in Laaktheater zijn vrij te bezoeken.


Contactinformatie
Bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie in ons kleurrijke theater?
Kandidaten kunnen tot dinsdag 1 september reageren door het sturen van een motivatiebrief en C.V.   Voor meer informatie en/of vragen kan er contact worden opgenomen met de voorzitter van het bestuur, Rabiaâ Benlahbib, via het secretariaat van Laaktheater: info@laaktheater.nl.

Doorgeef theaterkaartje

Doorgeef Theaterkaartjes

Schenk een kaartje aan een gezin met een laag inkomen. Want cultuur is voor iedereen. Hoe het werkt?Lees hier verder

Laaktheater © website door de ontwerpvloot en Zite Media