GASTPROGRAMMEURS MAAKLAB | JEUGD LKTR PRODUCTIES VACATURES
HOME AGENDA VERHUUR/TECHNIEK OVER LAAKTHEATER CONTACT

Voorzitter Bestuur Laaktheater

Voorzitter Laaktheater m.i.v. 02-02-2022

De organisatie

Laaktheater programmeert, produceert en ontwikkelt vanuit samenwerking met bewoners en organisaties in Laak. Onze manier van werken draagt bij aan het plezier en de ontwikkeling van het individu en de sociale cohesie en leefbaarheid van Laak. Laaktheater heeft een unieke positie in een uitdagend stadsdeel waar sprake is van grote culturele diversiteit, veel lage inkomens, een laag opleidingsniveau en weinig sociale cohesie.

Door de bewoners en groepen actief bij kunst en cultuur te betrekken, creëren we draagvlak en verzekeren we ons ervan dat de kunst die we tonen en maken van iedereen is. Mensen ontmoeten elkaar daarbij, hebben aandacht voor elkaar en leren elkaar zo kennen en ontdekken. Door dit structureel te doen bouwt Laaktheater duurzaam aan onderling vertrouwen, leefbaarheid en burgerschapscompetenties in Laak.

Laaktheater maakt deel uit van de Participatie Federatie, een collectief van 9 podia/ werkplaatsen in verschillende plaatsen in Nederland, die op participatieve manier werken.

Het team van Laaktheater bestaat uit 14 medewerkers. Laaktheater ontvangt structurele gelden van de Gemeente Den Haag en vult deze aan met incidentele projectsubsidies.

Bestuur
Het bestuur (op afstand) fungeert als werkgever en adviseur van de directeur, keurt de jaarstukken goed (jaarverslag en jaarrekening, (meerjaren)beleidsplan inclusief begroting), denkt mee over het beleid en de voortgang van het theater en vertegenwoordigt in samenspraak met de directeur het theater in de richting van verschillende samenwerkingspartijen en organisaties.

 

Het bestuur vergadert gemiddeld zesmaal per jaar. De vergaderingen vinden plaats in de avonduren in Laak. Bestuursleden zijn betrokken bij de voorbereiding en het bewaken van de uitvoering van het algemeen beleid, het vertalen ervan naar acties en projecten en het financiële en inhoudelijke jaarverslag.  Alle bestuursleden zijn onbezoldigd betrokken. Voor de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar diversiteit in diverse opzichten.

 

Het bestuur bestaat momenteel uit 3 personen. Vanwege het verstrijken van de maximale termijnduur van de huidige voorzitter, zijn wij op zoek naar een enthousiaste opvolger.

Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen, die je voor bespreekt met de directeur en eventueel met andere bestuursleden. Je vertegenwoordigt het bestuur tijdens specifieke evenementen van de stichting. Minimaal eens per twee jaar leid je de bestuurlijke zelfevaluatie. Daarnaast ben je het directe aanspreekpunt van de directeur en vervul je namens het bestuur de rol van werkgever.

 

 

 

 

 

De beoogde voorzitter van Laaktheater:

 

 • Heeft ervaring als toezichthouder en/of directeur/bestuurder van een culturele instelling
 • Heeft ervaring met het leiden van vergaderingen;
 • Heeft ervaring als werkgever;
 • Heeft strategisch en beleidsmatig inzicht;
 • Geeft sturing aan het geheel;
 • Heeft actuele significante bestuurlijke en/of andere relevante (werk)ervaring en expertise binnen het werkveld van Laaktheater en beschikt over een relevant netwerk;
 • Heeft begrip en kennis van de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit;
 • Voert regie op bestuurlijk processen, bewaakt collegialiteit en samenwerking;
 • Heeft kennis van zaken om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen;
 • Kan zich verhouden tot de politiek en het politieke krachtenveld;
 • Is onafhankelijk en heeft geen belangen bij de organisatie;
 • Is in voldoende mate beschikbaar;
   
 • Ervaring of affiniteit met cultuurparticipatie en wijkgericht werken is een pré;
 • Verbinding met Laak is een pré.
   

Reacties (brief + cv) ontvangen we graag voor zondag 20 maart 2022.

Deze kunnen worden gericht aan Rabiaâ Benlahbib, de huidige voorzitter van het bestuur, via info@laaktheater.nl

Voor meer informatie en/of vragen kan er contact worden opgenomen met Rabiaâ Benlahbib, via het secretariaat van Laaktheater: info@laaktheater.nl. Meer informatie over Laaktheater is te vinden op onze website www.laaktheater.nl

Griezelfeest Halloween

ZO 30 OKT / 14.00 UUR

Afbeelding

Doorgeef theaterkaartje

Doorgeef Theaterkaartjes

Schenk een kaartje aan een gezin met een laag inkomen. Want cultuur is voor iedereen. Hoe het werkt?Lees hier verder

Laaktheater © website door de ontwerpvloot en Zite Media