Er ligt een plan klaar

Project Spoorwijk foto's en spoken word voor nieuws.png

 

Project Spoorwijk/Laak Centraal – Er ligt een plan klaar

Deelproject Storytelling: “Over Laak gesproken”

In september/oktober 2022 is een community art project gestart voor, met, over en door bewoners van de twee Laakse wijken Spoorwijk en Laak Centraal.

Bij de start van het project was nog niet meteen duidelijk waar de behoefte van bewoners lag. Vanuit gesprekken met mensen in wijkcentra, organisaties en op tal van andere plekken kregen we langzaam een beeld waar we zouden kunnen beginnen. Op een gezellige discoavond trapten we de zoektocht naar wensen, ideeën en verwachtingen af. Daar ontstonden de eerste plannetjes voor de eerste kunstprojecten.

Koor Geen Gehoor

Zo zijn we een aantal weken later gestart met het ‘Koor geen Gehoor’. Een koor voor mensen die ‘niet kunnen zingen’ maar wel heel graag willen. 25 enthousiaste en veelkleurige wijkbewoners schoven wekelijks aan voor een lekker avondje brullen, lallen, zingen en swingen. Onder leiding van Julie Scott zijn zij inmiddels bijna voltallige gestart met een tweede seizoen. Zij sluiten dit seizoen af met een zelfgeschreven lied.

Er is veel gebeurd

Met twee andere wijkbewoners, Sowyen en Onira, zijn we verder gaan kijken naar wat er leeft in de wijk. Zij en vele andere bewoners hebben deze twee wijken in de loop van een aantal decennia enorm zien veranderen wat betreft aantallen mensen en samenstelling van de bevolking. Lakenaars en Lakenezen zagen hun wijk gerenoveerd, verbouwd en veranderd worden. Kleine buurtjes moesten worden gesloopt en er kwamen nieuwe comfortbelere, lees: duurdere huizen voor in de plaats. Hoewel veel mensen blij zijn met hun nieuwe huis, konden ze vaak niet terug naar hun oude straat, kregen nieuwe buren en vaak niet uit hun eigen vertrouwde omgeving. Al met al is er nogal wat gebeurd. En het is nog niet gedaan. Er liggen alweer nieuwe plannen klaar voor nog meer ‘verbeteringen’. Het stadsdeel en de gemeente Den Haag vragen regelmatig op inspraakavonden of voorlichtingsmiddagen aan bewoners wat zij graag zouden willen. Welke ideeën er leven en hoe we samen problemen kunnen oplossen. Toch stelt men vast dat er niet veel met de plannen en wensen wordt gedaan. Het antwoord op een idee is niet zelden: ‘Daar ligt al een plan voor klaar’. Er wordt dus weinig geluisterd is de ervaring. Met dit community art project willen we de bewoners van de twee wijken op een andere, kunstzinnige manier een stem geven. Wat zijn hun dromen voor de wijk, hoe zien zij wat er gebeurd en hoe er met hen wordt omgegaan? Wat is hun verhaal?

Over Laak Gesproken

In maart 2023 zijn we gestart met de eerste fase van het deelproject ‘Over Laak gesproken’ waarin we bewoners met een verhalende blik naar hun wijk hebben laten kijken. In een vierdaagse fotocursus konden wijkbewoners leren hoe je jouw verhaal, idee of observatie vat in een pakkend beeld. Wat is het verhaal van jouw foto? En hoe laat je zien wat je vindt zonder er woorden op te plakken? Wat zeggen deze beelden over leven in Laak? In de tweede fase die in mei 2023 is gestart wilden we bewoners naar deze beelden laten kijken en hun indruk, verhaal of observatie laten vangen in woorden. Wat zie je? Wat is het verhaal? En wat is jouw commentaar op deze beelden? Herken je ze? Wat zie je echt. Hoe voel je je daarover en wat zou je erover willen zeggen?

Expositie en presentatie

In een aantal lessen Spoken Word gingen we aan de slag met het in woorden vangen van gevoel en het uiting geven aan gedachten. In september 2023 zullen nog een tweede spoken word workshop plaatsvinden en een fotografie workshop op locatie. In het najaar komen de twee fases samen in een expositie die wordt ondersteund door spoken word optredens van de deelnemers.

Contactgegevens Laaktheater

Ferrandweg 4T, 2523 XT Den Haag
  070 393 33 48
  info@laaktheater.nl

 

Bel 070 393 33 48 Stuur een e-mail

GoogleMap

 

 

VOLG LAAKTHEATER