PRIVACY

Laaktheater respecteert jouw privacy. Wij doen ons uiterste best om deze privacy te garanderen. In dit privacy statement wordt beschreven hoe persoons- en/of organisatiegegevens door Laaktheater via haar website www.laaktheater.nl en via haar administratiesystemen worden behandeld.

Welke gegevens verzamelen wij?

Laaktheater gebruikt persoonsgegevens en persoonlijke informatie uitsluitend voor administratieve afhandeling van haar dienstverlening. Laaktheater verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij jij deze aan ons verstrekt o.a. via onze website.

Voor het gebruik van het contact- en bestelformulier vragen wij je de volgende gegevens te verstrekken:

-Voornaam en achternaam
-Postcode, straatnaam huisnummer, woonplaats
-E-mailadres

Daarnaast kan je, maar je bent hiertoe niet verplicht, jouw telefoonnummer aan ons verstrekken. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om je van passende reactie te voorzien.

Periodiek doen wij onderzoek naar de wensen en behoeften in de wijk en ten behoeve van het verbeteren van onze dienstverlening. Daar kunnen wij naar bijvoorbeeld leeftijd vragen. Wij zullen je te allen tijde van te voren op de hoogte stellen waar wij deze gegevens voor gebruiken, zodat je eventueel kunt afzien van deelname.  

Samenvatting

Indien je als bezoeker een account aanmaakt bij Laaktheater, dan:

-worden je gegevens opgeslagen in de database van het ticketsysteem;
-wordt je informatie in het ticketsysteem alleen gebruikt om contact te kunnen zoeken naar aanleiding van de aanschaf van theaterkaartjes;
-worden je gegevens in het ticketsysteem na twee jaar  gewist;
-wanneer je aangemeld bent voor onze nieuwsbrief dan zal je alleen onze nieuwsbrief ontvangen;
-weet je dat Laaktheater jouw persoonsgegevens niet met derden deelt, behalve als zij daar wettelijk toe is verplicht.

Gebruik van informatie door Laaktheater

Persoons- en/of organisatiegegevens van andere geregistreerde gebruikers van Laaktheater mogen uitsluitend worden gebruikt voor administratieve doeleinden en/of voor het verzamelen en verder verwerken van persoons- en/of organisatiegegevens voor het verbeteren van haar dienstverlening.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies in verband met Google Analytics. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze websites zijn verzameld worden alleen gebruikt voor het leveren van de diensten van Laaktheater en voor analytische doeleinden.

Doorgifte van uw persoons- of organisatiegegevens aan derden

Zonder jouw toestemming zullen wij jouw persoons- en/of organisatiegegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen persoons- en/of organisatiegegevens doorgeven aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Daarnaast kunnen wij derde partijen inschakelen die gegevens voor ons verwerken onder strikte voorwaarden van beveiliging en geheimhouding, uitsluitend voor door ons te bepalen doeleinden zoals in dit privacybeleid omschreven.

Verzamelen gegevens

Wanneer u gebruik maakt van de website verzamelen en verwerken wij de volgende (persoons)gegevens:

-van bezoekers die een ‘Laaktheater account' hebben aangemaakt (geregistreerde gebruikers), verzamelen en verwerken wij inlogdata, informatie over bezochte voorstellingen, naam, en, voor zover opgegeven, postcode, adres, telefoonnummer, mailadres;

-van alle bezoekers van de website verzamelen en verwerken wij standaard informatie over het internetgebruik, statistieken op page views, verkeer van en naar Laaktheater;

-van mensen die de website bezoeken verzamelen we gegevens als schermgrootte van het apparaat (ten behoeve van 'responsive design' om de gebruikerservaring op een smartphone te verbeteren).

Doeleinden verwerking gegevens

Uw gegevens worden gebruikt voor het:

-registreren van verkochte tickets voor voorstellingen;
-bevorderen van veilig contact via Laaktheater;
-beantwoorden van vragen van gebruikers;
-meten van de belangstelling voor de diensten van Laaktheater en het bevorderen van gebruikersgemak van de website;
-informeren van gebruikers over voorstellingen en updates;
-doen van gerichte eigen aanbiedingen en het verzenden van eigen reclame uitingen en eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie;
-doen van aanbiedingen van partners zoals Cultuurankers.

Marketing

De gegevens die wij verkregen hebben via de website kunnen wij gebruiken om je informatie te sturen over voorstellingen van Laaktheater. Door jezelf bij Laaktheater te registreren heb je verklaard akkoord te gaan met onze gebruikersovereenkomst en dit privacy regelement. Als je geen marketing communicatie van Laaktheater meer wilt ontvangen, kun je dat eenvoudig aangeven door ons hiertoe op ieder moment een bericht te zenden via info@laaktheater.nl. Afmelden van onze nieuwsbrief kan ook via de afmeldoptie onderaan onze nieuwsbrief.

Toegang, wijzigen en verwijderen gegevens

Conform de Wet Bescherming Persoons- en/of organisatiegegevens en per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), kan je contact opnemen met de administratie via onze contactpagina voor het inzien van jouw persoons- en/of organisatiegegevens die wij opslaan. Indien je gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken, dan kan je ons verzoeken om je gegevens te wijzigen of te verwijderen. Wij verwijderen persoons- en/of organisatiegegevens wanneer wij die niet langer nodig hebben voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij bewaren persoons- en/of organisatiegegevens voor zover wettelijk toegestaan voor het oplossen van geschillen, het afdwingen van ons beleid en om kwaadwillenden tegen te houden.

Nadat je jouw Laaktheater account definitief hebt opgezegd, en je geen verplichtingen meer heeft richting Laaktheater, zoals bijvoorbeeld aan Laaktheater verschuldigde vergoedingen, zal uw account uiterlijk binnen 30 dagen na opzegging worden geschoond van naar jou herleidbare informatie.

Beveiliging

Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging) om jouw persoons- en/of organisatiegegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking. Wij kunnen echter niets garanderen.

Protocol datalekken

Wij hanteren een 'Protocol meldplicht datalekken'.

Algemeen

Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden je aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid.

Voor vragen over dit privacy beleid kan je contact zoeken via onze contactpagina.

Dit privacybeleid is aangepast op 18 mei 2018

Laaktheater, 18 mei 2018

Contactgegevens Laaktheater

Ferrandweg 4T, 2523 XT Den Haag
  070 393 33 48
  info@laaktheater.nl

 

Bel 070 393 33 48 Stuur een e-mail

GoogleMap

 

 

VOLG LAAKTHEATER